TIẾNG ANH Y KHOA THUẬT NGỮ & KỸ NĂNG ĐỌC DỊCH

TIẾNG ANH Y KHOA THUẬT NGỮ & KỸ NĂNG ĐỌC DỊCH

Thông tin khai giảng lớp Tiếng Anh y khoa Thuật ngữ và Kỹ năng đọc tài liệu y khoa tháng 4/2020. 🌱 MỤC TIÊU Các lớp thuật ngữ & kỹ năng đọc dịch được bố trí với 2 mục tiêu:...
read more
30 Ngày Tự Học Thuật Ngữ Y Khoa Tiếng Anh

30 Ngày Tự Học Thuật Ngữ Y Khoa Tiếng Anh

Các bạn có thể học được các thuật ngữ y khoa tiếng Anh thông dụng trong vòng 30 ngày không? Bật mí với các bạn, đây là việc hoàn toàn chúng ta có thể làm được một cách dễ dàng....
read more
Quizlet: 30 từ vựng các bộ phận cơ thể

Quizlet: 30 từ vựng các bộ phận cơ thể

  Các bộ phận trên cơ thể Body parts Anh Văn Y Khoa DR.DUY https://anhvanyds.com https://facebook.com/anhvanyds Tiếng Anh y khoa – Cho người mới bắt đầu Sách Thuật Ngữ Y Khoa Tiếng Anh Cho Người Mới Bắt Đầu &nb...
read more
Tiếng Anh Y Khoa – Bài Tập Chương Thuật Ngữ Y Khoa

Tiếng Anh Y Khoa – Bài Tập Chương Thuật Ngữ Y Khoa

Tiếng Anh Y Khoa – Bài Tập Chương Thuật Ngữ Y Khoa Các bạn Download file theo đường dẫn dưới (file bài tập tiếng Anh y khoa – Chương Thuật ngữ Y khoa) https://drive.google.com/open?id=17k5U9rH51GiJusjySTMZNSySKma9J...
read more
Thuật Ngữ Y Khoa – Cơ Xương Khớp

Thuật Ngữ Y Khoa – Cơ Xương Khớp

Chào các bạn, mình xin bổ sung chương Thuật ngữ Y Khoa Cơ Xương Khớp. Chương này là một phần trong sách Thuật Ngữ Y Khoa Tiếng Anh – Cho Người Mới Bắt Đầu. Phần này được biên soạn để...
read more
Trọn Bộ Từ Điển Y Khoa Tiếng Anh (Kèm hướng dẫn phiên âm AHD và Respelling)

Trọn Bộ Từ Điển Y Khoa Tiếng Anh (Kèm hướng dẫn phiên âm AHD và Respelling)

Các bạn kéo xuống dưới bài viết để download trọn bộ từ điển y khoa tiếng Anh Video hướng dẫn sử dụng từ điển Dictionary.COM và phiên âm Respelling (Highly recommended) Video hướng dẫn sử dụng từ điển y k...
read more
Phiên Âm AHD và IPA trong từ điển Y Khoa Dorland

Phiên Âm AHD và IPA trong từ điển Y Khoa Dorland

Tải tài liệu nguyên tắc phát âm theo phiên âm AHD và IPA (Bài soạn của bạn Lương Nguyễn Minh Phương) https://drive.google.com/open?id=1wDyO6HlD3V2RGrwRVnqfMTqxqOAs-gU_ Download bộ từ điển DORLAND gồm: 1- Dorland’s Illu...
read more
Sách Tiếng Anh Chuyên Ngành Y Khoa P2 – Cụm Danh Từ

Sách Tiếng Anh Chuyên Ngành Y Khoa P2 – Cụm Danh Từ

CỤM DANH TỪ Cụm danh từ (noun phrase, viết tắt NP) là cụm từ có danh từ đóng vai trò là thành phần chính hoặc danh từ có thể thực hiện chức năng thay cho cụm từ. Ví dụ: Nocturnal...
read more
Listening Practice – Digestive System

Listening Practice – Digestive System

DIGESTIVE SYSTEM The primary functions of the digestive system are the (1)………. of food called digestion and absorption of nutrients. Digestion begins in the mouth where the teeth break food into smaller (2)………. during  mastication. Salivary glands...
read more
Tiếng Anh Y Khoa – Conducting System Of The Heart

Tiếng Anh Y Khoa – Conducting System Of The Heart

View the animation below, then complete the quiz to test your knowledge of the concept. 1. In the heart, an action potential originates in the… A) Purkinje fibers. B) bundle branches. C) atrioventricular bundle. D) atrioventricular node. E) sinoatrial no...
read more
1 2 3 4