Sách Thuật Ngữ Y Khoa Tiếng Anh Cho Người Mới Bắt Đầu

Học Anh văn y khoa thực sự là cần thiết và quan trọng đối với chúng ta. Tuy vậy, những bạn chưa được tiếp cận ngoại ngữ sớm thì lại thiếu công cụ hướng dẫn tự học.  Với lý do này, mình đã cố gắng hoàn thành sách: Thuật Ngữ…

TIẾNG ANH Y KHOA 2020: THUẬT NGỮ+KỸ NĂNG ĐỌC DỊCH

ANH VĂN Y KHOA THUẬT NGỮ & KỸ NĂNG ĐỌC DỊCH KHÓA 58-59 🌱 MỤC TIÊU Các lớp thuật ngữ & kỹ năng đọc dịch được bố trí với 2 mục tiêu: Học và hiểu thuật ngữ tiếng Anh y khoa Học về kỹ năng đọc dịch tiếng Anh y…

Tiếng Anh Y Khoa Sản Phụ Khoa – những kỹ năng cần thiết giúp bạn giỏi tiếng anh chuyên ngành

Giới thiệu các bạn khung chương trình lớp Tiếng Anh chuyên ngành Sản Phụ Khoa. Mục tiêu chính các bạn học viên cần đạt được: Hiểu thuật ngữ y khoa, nắm được các thuật ngữ chuyên ngành sản phụ khoa Tự tin đọc các tài liệu truyền thông sức khỏe…

Có gì mới trong khóa học tiếng Anh y khoa lâm sàng 2020?

Tiếng Anh y khoa lâm sàng là một công cụ cực kỳ cần thiết cho tất cả chúng ta. Học tiếng Anh y khoa không chỉ đơn thuần là học từ vựng mà phải vận dụng được vào thực tế. Nắm bắt được nhu cầu này, Anh Văn Y Khoa…

học tiếng anh y khoa online bài cervical cancer

Tiếng Anh Sản Phụ Khoa – Cervical Cancer

Tiếng Anh Sản Phụ Khoa – HungVuong ME.Class CERVICAL CANCER Vocabulary Reading 1: What you need to know about cervical cancer Reading 2: Modern Treatment of Cervical Cancer Grammar notes: Noun Phrase and Verb Phrase A case report: Cervical cancer   Vocabulary Uterus: the uterus or womb is a major female hormone-responsive…

Tiếng Anh Y Khoa Online 54-55

ANH VĂN Y KHOA THUẬT NGỮ & KỸ NĂNG ĐỌC DỊCH KHÓA 54-55 🌱 MỤC TIÊU: Các lớp thuật ngữ & kỹ năng đọc dịch được bố trí với 60% các tiết dạy về cách học và hiểu thuật ngữ tiếng Anh y khoa. 40% thời lượng còn lại là…

Thuật Ngữ Y Khoa – Cơ Xương Khớp

Chào các bạn, mình xin bổ sung chương Thuật ngữ Y Khoa Cơ Xương Khớp. Chương này là một phần trong sách Thuật Ngữ Y Khoa Tiếng Anh – Cho Người Mới Bắt Đầu. Phần này được biên soạn để chuẩn bị tái bản và bổ sung lần thứ 2….

Tiếng Anh Y Khoa Online 54-55

ANH VĂN Y KHOA THUẬT NGỮ & KỸ NĂNG ĐỌC DỊCH KHÓA 54-55 🌱 MỤC TIÊU: Các lớp thuật ngữ & kỹ năng đọc dịch được bố trí với 60% các tiết dạy về cách học và hiểu thuật ngữ tiếng Anh y khoa. 40% thời lượng còn lại là…

Tiếng Anh Sản Phụ Khoa – Preeclampsia

Tiếng Anh Sản Phụ Khoa – HungVuong ME.Class Preeclampsia   Vocabulary Reading 1: Fast facts on preeclampsia Reading 2: Physiology of preeclampsia Grammar notes: Noun Phrase and Verb Phrase A case report: Headache in Pregnancy   Vocabulary Preeclampsia pree-i-klamp-see-uh Eclampsia ih-klamp-see-uh Gestational hypertension je-stey-shuh-nuhl hahy-per-ten-shuh n Superimposed preeclampsia soo-per-im-pohzd Systolic blood…

Thuật Ngữ & Kỹ Năng Đọc Dịch – Khóa Online53

ANH VĂN Y KHOA THUẬT NGỮ & KỸ NĂNG ĐỌC DỊCH KHÓA 53 🌱 MỤC TIÊU: Các lớp thuật ngữ & kỹ năng đọc dịch được bố trí với 60% các tiết dạy về cách học và hiểu thuật ngữ tiếng Anh y khoa. 40% thời lượng còn lại là…

Hung Vuong Hospital ME01 – Pretest

PRETEST Hung Vuong Hospital Medical English Class (ME01) Name: Translate into Vietnamese The optimal approach to clinical assessment and treatment of women with term and preterm PROM remains controversial. Management hinges on knowledge of gestational age and evaluation of the relative risks of delivery versus the risks of expectant management…

error: Content is protected !!