[rev_slider]
Home Bài giảng Tiếng Anh Y Khoa - Sản Phụ Khoa Tiếng Anh Sản Phụ Khoa – Thuật Ngữ Hệ Sinh Sản Nữ 01

Tiếng Anh Sản Phụ Khoa – Thuật Ngữ Hệ Sinh Sản Nữ 01

0
tiếng anh y khoa hệ sinh sản nữ 01

Tiếng Anh Y Khoa – Medical English Thuật ngữ hệ sinh sản nữ

Female Reproductive System

 1. salpinx [ sal-pingks ]: vòi dẫn trứng, vòi tử cung
 2. fallopian tube or Fallo·pian tube [ fuh-loh-pee-uh n ]: vòi dẫn trứng, vòi tử cung
 3. parametrium [ păr′ə-mē′trē-əm ]: chu cung
 4. perimetrium [ pĕr′ə-mē′trē-əm ]: thanh mạc tử cung
 5. endometrium [ en-doh-mee-tree-uh m ]: nội mạc tử cung
 6. myometrium [ mī′ō-mē′trē-əm ]: cơ tử cung
 7. uterine [ yoo-ter-in, -tuh-rahyn ]: thuộc về tử cung
 8. uterus [ yoo-ter-uh s ]: tử cung
 9. u·ter·i [yoo-tuh-rahy] (plural noun): tử cung
 10. vaginal [ vaj-uh-nl ]: thuộc về âm đạo
 11. vagina [ vuh-jahy-nuh ]: âm đạo
 12. urinogenital [ yoo r-uh-noh-jen-i-tl ]: thuộc về nhiệu dục
 13. genitalia [ jen-i-tey-lee-uh, -teyl-yuh ]: cơ quan sinh dục
 14. internal genitalia [ in-tur-nl ]: cơ quan sinh dục trong
 15. external genitalia [ ik-stur-nl ]: cơ quan sinh dục bên ngoài

Trên đây là một số thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành Y Khoa về hệ sinh sản nữ. Đừng quên theo dõi fanpage của anhvanyds tại đây: Anh Văn Y Khoa – Medical English – DR.DUY

Hoặc theo dõi những bài giảng khác tại trang chủ của anhvanyds các bạn nhé

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here