LUYỆN DỊCH: STROKE

Stroke is a medical condition in which poor blood flow to the brain results in cell death.[4] There are two main types of stroke: ischemic, due to lack of blood flow, and hemorrhagic, due to bleeding.[4] They result in part of the brain not functioning properly.[4]

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#000000″ icon=”arrow” expand_text=”Translate” collapse_text=”Hide translation” ]Đột quỵ là tình trạng bệnh trong đó lượng máu chảy vào não giảm gây nên hoại tử tế bào. Có hai loại đột quỵ chính: Đột quỵ thiếu máu, gây ra bởi giảm dòng máu và đột quỵ xuất huyết gây ra do xuất huyết. Hai loại này làm cho một phần não không hoạt động đúng chức năng[/bg_collapse]

Signs and symptoms of a stroke may include an inability to move or feel on one side of the body, problems understandingor speakingfeeling like the world is spinning, or loss of vision to one side.[1][2]

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#000000″ icon=”arrow” expand_text=”Translate” collapse_text=”Hide translation” ]Triệu chứng thực thể và cơ năng của đột quỵ có thể bao gồm không khả năng di chuyển hoặc cảm giác một bên của cơ thể, gặp các vấn đề về hiểu hoặc nói, cảm giác xung quanh quay vòng, hoặc mất thị giác một bên[/bg_collapse]

Signs and symptoms often appear soon after the stroke has occurred.[2] If symptoms last less than one or two hours it is known as a transient ischemic attack (TIA) or mini-stroke.[2] A hemorrhagic stroke may also be associated with a severe headache.[2] The symptoms of a stroke can be permanent.[4] Long-term complications may include pneumonia or loss of bladder control.[2]

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#000000″ icon=”arrow” expand_text=”Translate” collapse_text=”Hide translation” ]Triệu chứng thực thể và cơ năng thường xuất hiện sớm sau khi đột quỵ xảy ra. Nếu các triệu chứng kéo dài ít hơn một đến hai giờ, nó thường được gọi là cơn thiếu máu não thoáng qua (TIA) hoặc đột quỵ thể nhẹ. Đột quỵ thể xuất huyết có thể kèm theo đau đầu dữ dội. Các triệu chứng của đột quỵ có thể là vĩnh viễn. Các biến chứng về sau có thể gồm viêm phổi hoặc mất kiểm soát bàng quang.[/bg_collapse]

The main risk factor for stroke is high blood pressure.[5] Other risk factors include tobacco smokingobesityhigh blood cholesteroldiabetes mellitus, previous TIA, and atrial fibrillation.[1][5]

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#000000″ icon=”arrow” expand_text=”Translate” collapse_text=”Hide translation” ]Yếu tố nguy cơ chính gây nên đột quỵ là tăng huyết áp. Môt số yếu tố nguy cơ khác bao gồm hút thuốc, béo phì, tăng cholesterol máu, bệnh đái tháo đường, trước đây bị cơn thiếu máu não thoáng qua, và rung nhĩ.[/bg_collapse]

An ischemic stroke is typically caused by blockage of a blood vessel, though there are also less common causes.[9][10][11] A hemorrhagic stroke is caused by either bleeding directly into the brain or into the space between the brain’s membranes.[9][12]Bleeding may occur due to a ruptured brain aneurysm.[9]

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#000000″ icon=”arrow” expand_text=”Translate” collapse_text=”Hide translation” ] Đột quỵ thể thiếu máu thường gây ra bởi tắc một mạch máu, mặc dù có một số nguyên nhân ít gặp hơn. Đột quỵ thể xuất huyết xảy ra do xuất huyết trực tiếp vào não hoặc khoảng không gian giữa các lớp màng não. Xuất huyết có thể xảy ra do vỡ phình mạch máu não.[/bg_collapse]

Diagnosis is typically with medical imaging such as a CT scan or magnetic resonance imaging (MRI) scan along with a physical exam.[6] Other tests such as an electrocardiogram (ECG) and blood tests are done to determine risk factors and rule out other possible causes.[6] Low blood sugar may cause similar symptoms.[6]

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#000000″ icon=”arrow” expand_text=”Translate” collapse_text=”Hide translation” ]Chẩn đoán chủ yếu dựa vào hình ảnh học y khoa như: CT, MRI kèm với khám thực thể. Một số xét nghiệm khác như điện tâm đồ, xét nghiệm máu được làm để xác định các yếu tố nguy cơ và loại trừ các căn nguyên có thể xảy ra khác. Hạ đường huyết có thể gây nên các triệu chứng tương tự.[/bg_collapse]

Prevention includes decreasing risk factors, as well as possibly aspirinstatinssurgery to open up the arteries to the brain in those with problematic narrowing, and warfarin in those with atrial fibrillation.[1]

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#000000″ icon=”arrow” expand_text=”Translate” collapse_text=”Hide translation” ]Dự phòng bệnh bao gồm giảm yếu tố nguy cơ, cũng như có thể sử dụng aspirin, statins, phẫu thuật để thông các động mạch tới não bị hẹp ở các bệnh nhân bị vấn đề về hẹp mạch máu, và dùng thuốc kháng đông trong trường hợp có rung nhĩ.[/bg_collapse]

A stroke or TIA often requires emergency care.[4] An ischemic stroke, if detected within three to four and half hours, may be treatable with a medication that can break down the clot.[1] Aspirin should be used.[1] Some hemorrhagic strokes benefit from surgery.[1] Treatment to try to recover lost function is called stroke rehabilitation and ideally takes place in a stroke unit; however, these are not available in much of the world.[1]

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#000000″ icon=”arrow” expand_text=”Translate” collapse_text=”Hide translation” ]Đột quỵ hoặc TIA thường cần phải điều trị cấp cứu. Đột quỵ thể thiếu máu, nếu phát hiện trong ba tới bốn giờ rưỡi, có thể điều trị bằng cách dùng loại thuốc có thể làm vỡ cục huyết khối. Aspirin nên được dùng. Phẫu thuật thì có lợi cho vài đột quỵ thể xuất huyết. Điều trị nhằm phục hồi chức năng bị mất được gọi là phục hồi sau đột quỵ và tốt nhất diễn ra ở đơn vị đột quỵ, tuy nhiên những điều đó thì không có nhiều trên thế giới.[/bg_collapse]

In 2013 approximately 6.9 million people had an ischemic stroke and 3.4 million people had a hemorrhagic stroke.[13] In 2015 there were about 42.4 million people who had previously had a stroke and were still alive.[7]

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#000000″ icon=”arrow” expand_text=”Translate” collapse_text=”Hide translation” ]Mời các bạn luyện dịch^^..[/bg_collapse]

Between 1990 and 2010 the number of strokes which occurred each year decreased by approximately 10% in the developed world and increased by 10% in the developing world.[14] In 2015, stroke was the second most frequent cause of death after coronary artery disease, accounting for 6.3 million deaths (11% of the total).[8]

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#000000″ icon=”arrow” expand_text=”Translate” collapse_text=”Hide translation” ]Mời các bạn luyện dịch^^..[/bg_collapse]

About 3.0 million deaths resulted from ischemic stroke while 3.3 million deaths resulted from hemorrhagic stroke.[8] About half of people who have had a stroke live less than one year.[1] Overall, two thirds of strokes occurred in those over 65 years old.[14]

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#000000″ icon=”arrow” expand_text=”Translate” collapse_text=”Hide translation” ]Mời các bạn luyện dịch^^.[/bg_collapse]

Bài dịch của lớp Y1 online-class23

Hướng dẫn: ThS BS Nguyễn Thái Duy

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*