Tiếng Anh Y Khoa Sản Phụ Khoa – những kỹ năng cần thiết giúp bạn giỏi tiếng anh chuyên ngành

Tiếng Anh Y Khoa Sản Phụ Khoa – những kỹ năng cần thiết giúp bạn giỏi tiếng anh chuyên ngành

Giới thiệu các bạn khung chương trình lớp Tiếng Anh chuyên ngành Sản Phụ Khoa. Mục tiêu chính các bạn học viên cần đạt được: Hiểu thuật ngữ y khoa, nắm được các thuật ngữ chuyên ngành sản phụ khoa...
read more
Tiếng Anh Sản Phụ Khoa – Cervical Cancer

Tiếng Anh Sản Phụ Khoa – Cervical Cancer

Tiếng Anh Sản Phụ Khoa – HungVuong ME.Class CERVICAL CANCER Vocabulary Reading 1: What you need to know about cervical cancer Reading 2: Modern Treatment of Cervical Cancer Grammar notes: Noun Phrase and Verb Phrase A case report: Cervical cancer.....
read more
Tiếng Anh Sản Phụ Khoa – Preeclampsia

Tiếng Anh Sản Phụ Khoa – Preeclampsia

Tiếng Anh Sản Phụ Khoa – HungVuong ME.Class Preeclampsia   Vocabulary Reading 1: Fast facts on preeclampsia Reading 2: Physiology of preeclampsia Grammar notes: Noun Phrase and Verb Phrase A case report: Headache in Pregnancy   Vocabulary...
read more