Tiếng Anh Y Khoa Online 54-55

ANH VĂN Y KHOA THUẬT NGỮ & KỸ NĂNG ĐỌC DỊCH KHÓA 54-55

🌱 MỤC TIÊU:

Các lớp thuật ngữ & kỹ năng đọc dịch được bố trí với 60% các tiết dạy về cách học và hiểu thuật ngữ tiếng Anh y khoa. 40% thời lượng còn lại là để học về kỹ năng đọc dịch tiếng anh y khoa.

👉 Cam kết học viên phải nắm được cách tự học các thuật ngữ tiếng Anh y khoa.

👉 Cam kết  học viên đọc được tài liệu y khoa sau khóa học.

LỚP ONLINE 54

🌱 THỜI GIAN: 20H – 22H, trong 10 tuần THỨ 2 & THỨ  6

LỚP ONLINE 55

🌱 THỜI GIAN: 20H – 22H, trong 10 tuần THỨ 4 & THỨ 7 

 

🌱 KHAI GIẢNG: Ngày 20&21 tháng 12 năm 2019 (dự kiến)

🌱 HÌNH THỨC HỌC: Online, giảng và học bài trực trực tuyến thông qua phần mềm Zoom

 

🌱 ĐỐI TƯỢNG:

Sinh viên y khoa hoặc bác sĩ chưa học cơ bản tiếng Anh y khoa

Sinh viên y khoa hoặc bác sĩ chưa tự đọc được tài liệu ngoại văn

 

🌱 HỌC PHÍ:

Sinh viên y khoa: 2.000.000 /1 HV / KHÓA

Bác sĩ: 2.300.000 /1 HV / KHÓA

Đối tượng khác: 3.500.000 / 1HV / KHÓA

Sỉ số lớp: 15 học viên

 

🌱 NỘI DUNG LỚP HỌC

Vui lòng tham khảo https://anhvanyds.com/anh-van-y-khoa-thuat-ngu-giai-phau/

🌱GIÁO TRÌNH HỌC

Sách THUẬT NGỮ Y KHOA TIẾNG ANH – Cho Người Mới Bắt Đầu

https://anhvanyds.com/2019/08/16/sach-thuat-ngu-y-khoa-cho-nguoi-moi-bat-dau-2019/

🌱 ĐĂNG KÝLỚP 54 - THỨ 2&6LỚP 55 - THỨ 4&7


Có đăng ký 01 sáchKhông đăng ký sách

Leave a Reply