Tiếng Anh Chuyên Ngành Y Khoa – Thuật Ngữ Y Khoa và Kỹ Năng Đọc Tài Liệu Y Khoa Tiếng Anh Cho Người Mới Bắt Đầu

Giới thiệu

Chúng ta đang tìm hiểu khóa học Tiếng Anh Chuyên Ngành Y Khoa Thuật Ngữ và Kỹ Năng Đọc Dịch Cơ Bản Cho Người Mới Bắt Đầu. Đây là khóa học  đáp ứng cho các học viên chưa học qua tiếng Anh y khoa hoặc những bạn đã từng được học qua tiếng Anh y khoa nhưng bị mất căn bản. Có thể tạm gọi đây là lớp “vỡ lòng” cho tất cả mọi người muốn nghiên cứu kỹ và học lại từ căn bản tiếng Anh y khoa từ thuật ngữ y khoa tiếng Anh đến cách đọc và dịch tài liệu y khoa tiếng Anh.

Nội dung giảng dạy

Khóa học kéo dài trong 10 tuần, tương đương 40 giờ học, trong đó:

  • 05 buổi học căn bản đến chuyên sâu về cấu tạo Thuật Ngữ Y Khoa Tiếng Anh
  • 07 buổi học Thuật Ngữ Y Khoa Tiếng Anh hệ cơ quan theo sách Thuật Ngữ Y Khoa Tiếng Anh – Cho Người Mới Bắt Đầu bao gồm: thuật ngữ y khoa hệ tim mạch, thuật ngữ y khoa hệ hô hấp, thuật ngữ y khoa hệ tiêu hóa, thuật ngữ y khoa hệ thần kinh, thuật ngữ y khoa hệ sinh sản, thuật ngữ y khoa trong dược khoa.
  • 08 buổi học viên được dạy các Kỹ năng đọc tài liệu y khoa với cam kết học viên phải tự đọc được tài liệu y khoa cơ bản sau khóa học.

Các bài giảng được trình bày từng bước – sinh động – thực tế theo kiến thức chuyên môn đáp ứng nhu cầu của sinh viên y và bác sĩ. Cuối giờ, học viên có một file ảnh chất lượng tốt lưu vào điện thoại giúp việc xem bài dễ dàng và sinh động hơn.

Tóm lại, bạn sẽ đạt được gì qua khóa học Tiếng Anh Y Khoa – Thuật ngữ y khoa và Kỹ năng đọc tài liệu y khoa?

Đây là những điều học viên của lớp cơ bản sẽ đạt được qua 10 tuần:

  1. Đam mê học thuật ngữ
  2. Phương pháp ghi nhớ thuật ngữ y khoa tiếng Anh
  3. Phương pháp đọc tài liệu y khoa tiếng Anh cơ bản

File hình ảnh được lưu lại sau một buổi học thuật ngữ cơ bản

Lịch giảng tham khảo

ANH VĂN Y KHOA THUẬT NGỮ – KỸ NĂNG ĐỌC DỊCH

Tài liệu học

sách tiếng anh y khoa

Tài liệu

Thuật ngữ Y Khoa Tiếng Anh – Cho Người Mới Bắt Đầu – Tác giả: Ths.Bs Nguyễn Thái Duy – Tham khảo sách tại đây

Cẩm nang Luyện Dịch Tài Liệu Y Khoa Yiếng Anh – Tác giả: Ths.Bs Nguyễn Thái Duy – Sách chuẩn bị phát hành

Hình ảnh thực tế trong lớp học Tiếng Anh Y Khoa Thuật Ngữ – Kỹ năng đọc tài liệu tiếng Anh

Thạc sĩ. Bác sĩ  Nguyễn Thái Duy

Anh Văn Y Khoa  DR.DUY

Đăng Ký

Tôi muốn đăng ký lớp Tiếng Anh Y Khoa Cơ Bản (Thuật ngữ y khoa tiếng Anh và kỹ năng đọc dịch tài liệu y khoa tiếng Anh cho người mới bắt đầu).

Tôi muốn tham khảo lớp Tiếng Anh Y Khoa nâng cao (Tiếng Anh Y Khoa dành trong Lâm Sàng và Tiếng Anh Y Khoa phục vụ đọc tài liệu nghiên cứu y khoa và kỹ năng đọc dịch tài liệu nâng cao)

Tôi muốn tham khảo lớp Tiếng Anh Y Khoa Nâng Cao – Chuyên Ngành Sản Phụ Khoa (Tiếng Anh Y Khoa dạy theo chương trình phù hợp với bác sĩ sản phụ khoa và sinh viên y khoa đã học lớp cơ bản tiếng Anh y khoa)

Tôi muốn đăng ký học kèm Tiếng Anh Y Khoa cùng Ths.Bs Nguyễn Thái Duy

Tôi muốn đăng ký học kèm IELTS Reading & IELTS Listening