Anh Văn Y Khoa – Thuật Ngữ – Kỹ Năng Đọc Tài Liệu Y Khoa Tiếng Anh

Xin chào các bạn!

Chúng ta đang tìm hiểu khóa học Anh Văn Chuyên Ngành Y Khoa  Thuật Ngữ & Đọc Dịch Cơ Bản.

Đây là khóa học  đáp ứng cho các học viên chưa học qua Anh Văn Y Khoa hoặc những bạn đã từng được học qua Anh Văn Y Khoa nhưng bị mất căn bản. Có thể tạm gọi đây là lớp “vỡ lòng” cho tất cả mọi người muốn nghiên cứu kỹ và học lại từ căn bản Anh Văn Y Khoa.

Khóa học kéo dài trong 10 tuần, tương đương 40 giờ học, trong đó:

  • 04 buổi học căn bản đến chuyên sâu về cấu tạo Thuật Ngữ Y Khoa Tiếng Anh
  • 06 buổi họcThuật Ngữ Y Khoa Tiếng Anh hệ cơ quan theo sách Thuật Ngữ Y Khoa Tiếng Anh – Cho Người Mới Bắt Đầu.
  • 10 buổi học viên được dạy các Kỹ năng đọc tài liệu y khoa. Học viên phải  tự đọc được tài liệu y khoa sau khóa học.

Các bài giảng được trình bày từng bước, cuối giờ, học viên có một file ảnh chất lượng tốt lưu vào điện thoại giúp việc xem bài dễ dàng và sinh động hơn.

Hình ảnh thực tế trong lớp học Tiếng Anh Y Khoa Thuật Ngữ – Kỹ năng đọc tài liệu tiếng Anh

Tóm lại, bạn sẽ đạt được gì qua 10 tuần? Đó là:

  1. Đam mê học thuật ngữ
  2. Phương pháp ghi nhớ thuật ngữ y khoa tiếng Anh
  3. Phương pháp đọc tài liệu y khoa tiếng Anh cơ bản

File hình ảnh được lưu lại sau một buổi học thuật ngữ cơ bản

Lịch giảng tham khảo

ANH VĂN Y KHOA THUẬT NGỮ – KỸ NĂNG ĐỌC DỊCH

Tài liệu học

sách tiếng anh y khoa

Tài liệu

Thuật ngữ Y Khoa Tiếng Anh – Cho Người Mới Bắt Đầu – Tác giả: Ths.Bs Nguyễn Thái Duy – Tham khảo sách tại đây

Cẩm nang Luyện Dịch Tài Liệu Y Khoa Yiếng Anh – Tác giả: Ths.Bs Nguyễn Thái Duy – Sách chuẩn bị phát hành

Thạc sĩ. Bác sĩ  Nguyễn Thái Duy

Anh Văn Y Khoa  DR.DUY

ĐĂNG KÝ ANH VĂN Y KHOA DR.DUY:

Email dangky.anhvanyds@gmail.com

Tiêu đề: Đăng ký anh văn y khoa thuật ngữ – giải phẫu

Nội dung: Tên – Trường / Cơ quan đang công tác – SĐT liên lạc.