Anh Văn Y Khoa – Thuật Ngữ – Giải Phẫu

Xin chào các bạn!

Chúng ta đang tìm hiểu khóa học Anh Văn Chuyên Ngành Y Khoa  Thuật Ngữ & Đọc Dịch Cơ Bản.

Đây là khóa học  đáp ứng cho các học viên chưa học qua Anh Văn Y Khoa hoặc những bạn đã từng được học qua Anh Văn Y Khoa nhưng bị mất căn bản. Có thể tạm gọi đây là lớp “vỡ lòng” cho tất cả mọi người muốn nghiên cứu kỹ và học lại từ căn bản Anh Văn Y Khoa.

 

Khóa học kéo dài trong 10 tuần, tương đương 40 giờ học, trong đó:

  • 04 buổi học căn bản đến chuyên sâu về cấu tạo Thuật Ngữ Y Khoa Tiếng Anh
  • 06 buổi họcThuật Ngữ Y Khoa Tiếng Anh hệ cơ quan theo sách Thuật Ngữ Y Khoa Tiếng Anh – Cho Người Mới Bắt Đầu. 
  • 10 buổi học viên được dạy các K năng đọc tài liệu y khoa. Học viên phải  tự đọc được tài liệu y khoa sau khóa học.

 

Các bài giảng được trình bày từng bước, cuối giờ, học viên có một file ảnh chất lượng tốt lưu vào điện thoại giúp việc xem bài dễ dàng và sinh động hơn.

 

Tóm lại, bạn sẽ đạt được gì qua 10 tuần, đó là:

  • ĐAM MÊ HỌC TẬP

  • PHƯƠNG PHÁP GHI NHỚ THUẬT NGỮ Y KHOA

  • PHƯƠNG PHÁP ĐỌC TÀI LIỆU 

 

Tham khảo lịch giảng

ANH VĂN Y KHOA THUẬT NGỮ – KỸ NĂNG ĐỌC DỊCH

 

Tài liệu học

sách tiếng anh y khoa
Tài liệu Thuật ngữ Y Khoa Tiếng Anh – Cho Người Mới Bắt Đầu Tác giả: Ths.Bs Nguyễn Thái Duy

Một lần nữa xin chân thành cảm ơn sự tín nhiệm của các bạn đối với Anh Văn Y Khoa Dr.Duy

Trân trọng.

Ths.Bs  Nguyễn Thái Duy

Anh Văn Y Khoa  DR.DUY

ĐĂNG KÝ ANH VĂN Y KHOA DR.DUY:

Email dangky.anhvanyds@gmail.com

Tiêu đề: Đăng ký anh văn y khoa thuật ngữ – giải phẫu

Nội dung: Tên – Trường / Cơ quan đang công tác – SĐT liên lạc.