ANH VĂN Y KHOA HÈ 2017

Vẫn tiếp tục cung cấp đến các học viên ở cả nước chương trình học anh văn y khoa căn bản nhất từ thuật ngữ – giải phẫu đến lâm sàng. Các khoá học hè khai giảng cuối tháng 7 sắp tuyển sinh, được trực tiếp ThS.BS Nguyễn Thái Duy giảng dạy với kinh nghiệm dạy cho rất nhiều học viên đến từ các trường đại học y khoa và các bệnh viện.

Các khoá hè sắp khai giảng:
– Thuật ngữ – giải phẫu cơ bản và ứng dụng: https://anhvanyds.com/anh-van-y-khoa-thuat-ngu-giai-phau.
Thời gian dự kiến: Lớp T2&T7 (17:30-19:30g) và lớp T4&T6 (17:30-19:30g)

– Lâm sàng và kỹ năng đọc tài liệu y khoa: https://anhvanyds.com/anh-van-y-khoa-lam-sang/
Thời gian dự kiến: Lớp T3&T5 (20-22g)

– Lớp kèm tại Hồ Chí Minh (Sáng T7-CN): Thuật ngữ giải phẫu + Đọc dịch.

Các bạn muốn đăng kí xin email:
Nguyenthaiduy.med@gmail.com
Tiêu đề: Đăng kí học AVYKHOA
Nội dung mail: Tên, SĐT, Lớp đăng kí.

Leave a Reply