KỸ NĂNG HỌC (P4): KỸ NĂNG ĐỌC NHANH

Thật là hay biết bao nếu như chúng ta có khả năng đọc nhanh lên một tí! Như vậy với hàng đống bài vở...

KỸ NĂNG HỌC Y (P3): ACTIVE RECALL TRONG QUÁ TRÌNH TỰ HỌC

Trong lĩnh vực nghiên cứu gần đây về khoa học trí nhớ và tâm lý học, “active recall” là vấn đề đang được quan...

Strategic Studying: The Value of Forced Recall

William Klemm, Ph.D., is a senior professor of Neuroscience at Texas A&M University. He is the author of 20 books, including: The Learning Skills Cycle. A Way to...

How To Enhance Active Recall In eLearning

There are two distinct methods of reviewing information: passive and active. Passive reviews and recaps require minimal interaction. Online learners simply read text or...

KỸ NĂNG HỌC Y (P2): TỰ LƯỢNG GIÁ KIẾN THỨC

Với hầu hết người học, đọc xong một chương sách là xem như xong, và chỉ việc gấp lại...chờ đến kì thi! Nhưng sự...

KỸ NĂNG HỌC Y (P1): CÁCH GHI CHÉP HIỆU QUẢ

Trong chương trình y khoa các bài giảng thường dài và khó nên kỹ năng học là rất quan trọng. Hãy tưởng tượng bạn...

15 Quy Tắc Vàng Khi Đọc và Nhận Email

Tên email lịch sự, không dùng kí hiệu “đặc biệt”. Subject là “cái thần” của nội dung. Hãy dùng BCC. Đừng spam! Reply/ Reply...

Luyện Nghe Bản Tin Tiếng Anh Y Khoa qua VOA Special English

Các bài mẫu trong bản tin tiếng anh y khoa trong VOA Special English được đánh giá là rất thích hợp với các bạn...

Kết thúc lớp Anh Văn Y Khoa Lâm Sàng Online 12

Anh Văn Y Khoa Lâm Sàng Online là lớp dành cho các đối tượng học viên Y3 trở lên học kỹ năng đọc dịch...

LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐỌC SÁCH NGOẠI VĂN HIỆU QUẢ?

Trước tiên bạn cần phải phân biệt là TẬP ĐỌC SÁCH NGOẠI VĂN hay DÙNG SÁCH NGOẠI VĂN để học.  Dùng sách ngoại văn đọc...