MẠCH MÁU CỦA SỰ DINH DƯỠNG

0
94
Cuối tuần nên có lẽ chúng ta nên học “mặn mà” hơn một chút

Các động mạch phế quản được quan sát lần đầu tiên bởi Galen (1562),và được đặt tên là “vasa nutritiva” của phổi bởi Reisseisen và von Sommering (1808).

“Vasa” là mạch máu, “nutritiva” là sự dinh dưỡng.Vậy cái tên  “mạch máu của sự dinh dưỡng” đã nói lên chức năng của các động mạch phế quản – nuôi dưỡng phổi.

Các tuần hoàn đi đến phổi có 2 hệ tuần hoàn riêng biệt là:
  1. Tuần hoàn phổi (pulmonary circulation): có nhiệm vụ chính là đưa máu NGHÈO OXYGEN (deoxygenated blood) từ tim phải đến phế nang để TRAO ĐỔI KHÍ.
  2. Tuần hoàn phế quản (bronchial circulation): Đưa máu GIÀU OXYGEN (oxygenated blood) từ động mạch chủ (nhánh bên trái),các động mạch gian sườn (nhánh bên phải) đến cấp máu NUÔI DƯỠNG phế quản.

Biên soạn: Thành Minh Khánh
#anhvanyds
#hohap
#respiration

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here