CÁCH GHI NHỚ HORMONE TUYẾN YÊN

0
40

🌟CÁCH GHI NHỚ HORMONE TUYẾN YÊN🌟

✍️Ở bài viết này, mình muốn giới thiệu với các bạn về một cách ghi nhớ tên của 8 hormone được giải phóng từ tuyến yên.
Tuyến yên là một tuyến “chủ đạo” (master gland) do nó điều khiển các tuyến nội tiết ở ngoại vi khác. Ta có thể nhớ là tuyến yên đứng trên đỉnh (on the top), và hình ảnh người leo lên đỉnh núi, cắm một lá cờ (a flag) để khẳng định sự chinh phục của mình rất quen thuộc.

🚩A FLAG on the TOP🚩 là một cách mà các bạn có thể dùng để ghi nhớ chữ cái đầu tiền trong tên của 8 hormone khá phức tạp này (Hình minh hoạ). Việc còn lại là viết và đọc tên đầy đủ.

Ôn tập
Chức năng của tuyến yên là giải phóng 8 loại hormone:
💥Thuỳ trước giải phóng 6 hormone:
1️⃣. Growth Hormone
2️⃣. Prolactin
3️⃣. ACTH (AdrenoCorticoTropic Hormone)
4️⃣. TSH (Thyroid-Stimulating Hormone)
5️⃣. FSH (Follicle-Stimulating Hormone)
6️⃣. LH (Luteinizing hormone)
💥Thuỳ sau giải phóng 2 hormone đã được tổng hợp ở hạ đồi
7️⃣. ADH (AntiDiuretic Hormone)
8️⃣. Oxytocin
Các bạn hãy thử luyện tập thử và đừng quên để lại comment lại những nhận xét của các bạn về cách ghi nhớ này nhé!
Thành Minh Khánh
#anhvanyds
#tuyenyen

Không có mô tả ảnh.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here