Cách đọc số thập phân và phân số trong tiếng Anh [Tiếng Anh Y Khoa Lâm Sàng]

0
504

Bài soạn của học viên lớp Tiếng Anh Y Khoa – Lâm Sàng & Đọc dịch nâng cao về cách đọc các giá trị thập phân và phần trăm trong tiếng Anh. Trích từ sách Academic vocabulary in Use – Cambridge.

Cách đọc số thập phân trong tiếng Anh

Cách đọc phân số trong tiếng Anh

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here