Tên Tiếng Anh Các Phòng Chức Năng Ở Bệnh Viện

0
589

Các bộ phận, phòng ban tại Bệnh Viện:

1. Director office
– Phòng giám đốc

2. Vice director office
– Phòng phó giám đốc

3. Department personel
– Phòng tổ chức cán bộ

4. Department of financing and accounting
– Phòng tài chính kế toán

5. Department of general planning
– Phòng kế hoạch tổng hợp

6. Medical record store
– Phòng lưu trữ hồ sơ

7. Department of nursing
– Phòng điều dưỡng

8. Center of training and Direction of healthcare activity
– Phòng đào tạo và chỉ đạo tuyến

9. Department of infection control
– Phòng kiểm soát nhiễm trùng

10. Receiving guest – Department of administration
– Phòng hành chính – tiếp dân

ThS.Bs Nguyễn Thái Duy

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here