Anh Văn Y Khoa Online

Các lớp Anh Văn Y Khoa Online hiện đang được ThS.Bs Nguyễn Thái Duy trực tiếp giảng dạy online trên cả nước.

Hình thức học

Hướng dẫn học trực tuyến, thông qua phần mềm ZOOM. Các lớp học đã triển khai nhiều và đạt hiệu quả cao, mang lại tính thuận lợi và thoải mái cho người học. Lớp tối đa 15 học viên, được học bằng phương pháp trực quan sinh động.

Các hình ảnh thực tế từ các lớp học trước:

 

Phương pháp giảng bài, giảng đến đâu – vẽ và giải thích từng bước đến đó về mặt thuật ngữ cũng như bệnh học. Đảm bảo trực quan và sinh động, giúp mau nắm bắt nội dung bài giảng và nhớ lâu hơn.

(tag anhvanykhoa, tiếng anh y khoa, anh van y khoa, thuật ngữ anh văn y khoa, giao tiếp y khoa, sách tiếng anh y khoa, tieng anh y khoa, anhvanykhoa.com, học anh văn y khoa ở đâu)

screenshot-2016-12-31-16-20-33

screenshot-2016-11-24-21-23-46

anh-van-y-khoa-online-cardio

screenshot-2017-01-07-09-07-35

Trong lớp sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để tương tác, nhằm giúp học viên được ôn luyện bài cũ, phát biểu bài, luyện nghe…

anh-van-y-khoa-online2

Giảng dạy nội dung mới và giải thích các thuật ngữ liên quan đến bệnh học 

anh-van-y-khoa-online3

 

Video minh họa 1

Video minh họa 2


Đăng kí

Email dangky.anhvanyds@gmail.com

Tiêu đề: Đăng ký Anh Văn Y Khoa

Nội dung: