Siêu Âm Phát Hiện Khí Tự Do Trong Ổ Phúc Mạc (Detection of intraperitoneal free gas by ultrasound)

(Lược dịch từ Pubmed: Detection of intraperitoneal free gas by ultrasound, Australas J Ultrasound Med, 2013 May) Đau bụng cấp là triệu chứng phổ biến … Đọc tiếp Siêu Âm Phát Hiện Khí Tự Do Trong Ổ Phúc Mạc (Detection of intraperitoneal free gas by ultrasound)