Một số kinh nghiệm học lâm sàng chia sẻ cho Y2 – Y 3 bắt đầu đi lâm sàng

Chào các bạn, Khám bệnh là điều kiện đầu tiên của một sinh viên y khoa tiếp xúc với bệnh nhân để tìm ra các triệu chứng thực thể, giúp cho việc làm bệnh án, chẩn đoán…Tất nhiên ai chưa biết hay quên thì vẫn phải học lại nhưng đối với những bạn mới đi … Đọc tiếp Một số kinh nghiệm học lâm sàng chia sẻ cho Y2 – Y 3 bắt đầu đi lâm sàng