TIẾNG ANH Y KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH – GAN NHIỄM MỠ P5-...

CHỦ ĐỀ: CÁC CA LÂM SÀNG (CASE) GAN NHIỄM MỠ KHU TRÚ.   CASE 1: Presentation bệnh cảnh   Screening US (ultrasound) khám sàng lọc bằng siêu âm   2. Patient...

HỘI CHỨNG KHÔNG LÁ VAN ĐỘNG MẠCH PHỔI

Định nghĩa, phổ bệnh lý, và tần suất Hội chứng không có lá van động mạch phổi (APVS) là một dị tật tim hiếm gặp...

TIẾNG ANH Y KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH –  GAN NHIỄM MỠ LAN TỎA.

  CHỦ ĐỀ: GAN NHIỄM MỠ LAN TỎA PHẦN I: TÓM TẮT PHẦN II: TẠM DỊCH PHẦN I: TÓM TẮT CÁC ĐẶC ĐIỂM CHUNG (General features): Gan to nhẹ...

Siêu Âm Vú Ở Nam Giới (Ultrasonography Of The Male Breast)

Vú của nam giới chưa được tìm hiểu một cách đầy đủ trong các tài liệu y khoa, đặc biệt là về siêu âm,...

TIẾNG ANH CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH – GAN NHIỄM MỠ KHU TRÚ- GAN NHIỄM...

CHỦ ĐỀ: GAN NHIỄM MỠ KHU TRÚ- GAN NHIỄM MỠ ĐA Ổ PHẦN I: TÓM TẮT PHẦN II: TẠM DỊCH   PHẦN I: TÓM TẮT:   GAN NHIỄM MỠ KHU...

Hand Bone Age (Tuổi xương bàn tay)

TUỔI XƯƠNG TRẺ EM (BÀN TAY) SỰ PHÁT TRIỂN XƯƠNG Sự trưởng thành của bộ xương là thước đo sự phát triển, kết hợp kích thước,...

Tứ chứng Fallot (TOF)

Định nghĩa, phổ bệnh lý, và tần suất bệnh của TOF Tứ chứng Fallot (TOF) đặc trưng bởi tình trạng thông liên thất dưới động...

Khó Khăn Trong Việc Phân Biệt Bản Chất Cổ Trướng (Báng Bụng) Dựa Trên...

Siêu âm qua đường bụng không phải lúc nào cũng cho phép xác định bản chất của cổ trướng chỉ dựa vào các đặc...

Hẹp động mạch phổi, Teo van động mạch phổi kèm vách liên thất nguyên...

HẸP ĐỘNG MẠCH PHỔI (PULMONARY STENOSIS) Định nghĩa, phổ bệnh lý, và tần suất mắc bệnh Hẹp động mạch phổi là bất thường tim đặc trưng...

Siêu Âm Tuyến Giáp (Thyroid Ultrasound)

Siêu âm tuyến giáp đã trở thành một công cụ phổ biến và hữu ích trong việc đánh giá và điều trị các rối...