Tiếng Anh Sản Phụ Khoa – Cervical Cancer

Tiếng Anh Sản Phụ Khoa – Cervical Cancer

Tiếng Anh Sản Phụ Khoa – HungVuong ME.Class CERVICAL CANCER Vocabulary Reading 1: What you need to know about cervical cancer Reading 2: Modern Treatment of Cervical Cancer Grammar notes: Noun Phrase and Verb Phrase A case report: Cervical cancer...
read more
Tiếng Anh Sản Phụ Khoa – Preeclampsia

Tiếng Anh Sản Phụ Khoa – Preeclampsia

Tiếng Anh Sản Phụ Khoa – HungVuong ME.Class Preeclampsia   Vocabulary Reading 1: Fast facts on preeclampsia Reading 2: Physiology of preeclampsia Grammar notes: Noun Phrase and Verb Phrase A case report: Headache in Pregnancy   Vocabulary...
read more
Hung Vuong Hospital ME01 – Pretest

Hung Vuong Hospital ME01 – Pretest

PRETEST Hung Vuong Hospital Medical English Class (ME01) Name: Translate into Vietnamese The optimal approach to clinical assessment and treatment of women with term and preterm PROM remains controversial. Management hinges on knowledge of gestational age and ...
read more
Hướng Dẫn Đọc Tài Liệu Nghiên Cứu Y Khoa – P1

Hướng Dẫn Đọc Tài Liệu Nghiên Cứu Y Khoa – P1

Để đọc hiểu tài liệu nghiên cứu y khoa, các bạn phải có kiến thức nghiên cứu khoa học. Nếu không có kiến thức nghiên cứu khoa học, sẽ khó hiểu được nội dung nghiên cứu. Một số bài kiến...
read more
Tổn thương phần mềm: Forget R.I.C.E, try P.E.A.C.E and then L.O.V.E

Tổn thương phần mềm: Forget R.I.C.E, try P.E.A.C.E and then L.O.V.E

Qua rất nhiều năm, từ viết tắt dùng hướng dẫn xử trí các tổn thương mô mềm thay đổi từ ICE (Ice, Compression, Elevation) thành RICE (Rest, Ice, Compression, Elevation), sau đó thành PRICE (Protection, Rest, Ice, Compression...
read more
Thuật Ngữ Dịch Tể Tiếng Anh Cơ Bản Nhất Để Đọc Sách Ngoại Văn

Thuật Ngữ Dịch Tể Tiếng Anh Cơ Bản Nhất Để Đọc Sách Ngoại Văn

Fundamental Epidemiology Terminology and Measures: It Really Is All in the Name Epidemiology is the study of how disease is distributed in populations and the factors that influence or determine this distribution.Clinical epidemiology denotes the application ...
read more
Hướng Dẫn Điều Trị Đau Lưng 2019

Hướng Dẫn Điều Trị Đau Lưng 2019

Đau lưng là vấn đề thường gặp ở phòng khám cơ xương khớp. Xử trí đau lưng có thể là đơn giản trong những trường hợp đau lưng cấp tính. Những trường hợp đau lưng mạn tính thì việc xử...
read more
Tiếng Anh Y Khoa – Unit 1 – Task 8

Tiếng Anh Y Khoa – Unit 1 – Task 8

Một số câu hỏi thường dùng khi khai thác bệnh sử bệnh nhân – When did you first notice the pain? Lần đầu ông/bà thấy đau là khi nào? – Can you remember when it first came on? Ông/và có...
read more
Tài Liệu Hay Về Phân Loại Và Chăm Sóc Vết Thương Cơ Bản

Tài Liệu Hay Về Phân Loại Và Chăm Sóc Vết Thương Cơ Bản

Download tài liệu hướng dẫn phân loại và chăm sóc vết thương cơ bản. Tài liệu dùng hướng dẫn và giáo dục bệnh nhân tại nhà. Download tài liệu tại đây: https://drive.google.com/open?id=1UdND227dxx5AvtakU-ku3m8i48s...
read more
Listening Practice – Irritable Bowel Syndrome

Listening Practice – Irritable Bowel Syndrome

IBS and IBD (1)___________ or IBS can have very similar symptoms as (2)___________ or IBD which makes it sometimes a challenge to understand what’s the cause for why a patient is suffering with their symptoms. The reality is as many...
read more
1 2 3 4