Cách đọc số thập phân và phân số trong tiếng Anh [Tiếng Anh Y Khoa Lâm Sàng]

Cách đọc số thập phân và phân số trong tiếng Anh [Tiếng Anh Y Khoa Lâm Sàng]

Bài soạn của học viên lớp Tiếng Anh Y Khoa – Lâm Sàng & Đọc dịch nâng cao về cách đọc các giá trị thập phân và phần trăm trong tiếng Anh. Trích từ sách Academic vocabulary in Use –...
read more
Academic Vocabulary – Quizlet 3

Academic Vocabulary – Quizlet 3

Academic Vocabulary in Use- Quizlet 3 Clinical Medical English Anh Văn Y Khoa Online   Medical English DR.Duy Tiếng Anh y khoa DR.Duy Anh Văn Y Khoa Online  
read more
Academic Vocabulary – Quizlet 1

Academic Vocabulary – Quizlet 1

Academic Vocabulary in Use – Quizlet 1 Clinical Medical English – Class 56 Anh văn y khoa DR.DUY Tiếng anh y khoa  
read more
Academic Vocabulary in Use – Quizlet 2

Academic Vocabulary in Use – Quizlet 2

Academic Vocabulary in Use – Quizlet 2 Clinical Medical English Class 56 Quizlet  
read more
Tiếng Anh Sản Phụ Khoa – Cervical Cancer

Tiếng Anh Sản Phụ Khoa – Cervical Cancer

Tiếng Anh Sản Phụ Khoa – HungVuong ME.Class CERVICAL CANCER Vocabulary Reading 1: What you need to know about cervical cancer Reading 2: Modern Treatment of Cervical Cancer Grammar notes: Noun Phrase and Verb Phrase A case report: Cervical cancer.....
read more
Tiếng Anh Sản Phụ Khoa – Preeclampsia

Tiếng Anh Sản Phụ Khoa – Preeclampsia

Tiếng Anh Sản Phụ Khoa – HungVuong ME.Class Preeclampsia   Vocabulary Reading 1: Fast facts on preeclampsia Reading 2: Physiology of preeclampsia Grammar notes: Noun Phrase and Verb Phrase A case report: Headache in Pregnancy   Vocabulary...
read more
Hung Vuong Hospital ME01 – Pretest

Hung Vuong Hospital ME01 – Pretest

PRETEST Hung Vuong Hospital Medical English Class (ME01) Name: Translate into Vietnamese The optimal approach to clinical assessment and treatment of women with term and preterm PROM remains controversial. Management hinges on knowledge of gestational age and ...
read more
Hướng Dẫn Đọc Tài Liệu Nghiên Cứu Y Khoa – P1

Hướng Dẫn Đọc Tài Liệu Nghiên Cứu Y Khoa – P1

Để đọc hiểu tài liệu nghiên cứu y khoa, các bạn phải có kiến thức nghiên cứu khoa học. Nếu không có kiến thức nghiên cứu khoa học, sẽ khó hiểu được nội dung nghiên cứu. Một số bài kiến...
read more
Tổn thương phần mềm: Forget R.I.C.E, try P.E.A.C.E and then L.O.V.E

Tổn thương phần mềm: Forget R.I.C.E, try P.E.A.C.E and then L.O.V.E

Qua rất nhiều năm, từ viết tắt dùng hướng dẫn xử trí các tổn thương mô mềm thay đổi từ ICE (Ice, Compression, Elevation) thành RICE (Rest, Ice, Compression, Elevation), sau đó thành PRICE (Protection, Rest, Ice, Compression...
read more
Thuật Ngữ Dịch Tể Tiếng Anh Cơ Bản Nhất Để Đọc Sách Ngoại Văn

Thuật Ngữ Dịch Tể Tiếng Anh Cơ Bản Nhất Để Đọc Sách Ngoại Văn

Fundamental Epidemiology Terminology and Measures: It Really Is All in the Name Epidemiology is the study of how disease is distributed in populations and the factors that influence or determine this distribution.Clinical epidemiology denotes the application ...
read more
1 2 3 5