Tiếng Anh Giao Tiếp Y Khoa-Cách hỏi bệnh sử-Bài 2

Hỏi bệnh và khám lâm sàng: Sự kết hợp giữa khoa học và nghệ thuật Đây là series hỏi bệnh và khám lâm sàng. Phần trước, tụi mình đã học một số từ vựng có liên quan trong hồ sơ bệnh án. Hôm nay AnhvanYDS sẽ tiếp tục với bài viết cách hỏi bệnh sử … Đọc tiếp Tiếng Anh Giao Tiếp Y Khoa-Cách hỏi bệnh sử-Bài 2